Przemysł 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa.

Czwarta rewolucja przemysłowa, czyli Przemysł 4.0, wykorzystuje inteligentną technologię i dane w czasie rzeczywistym w celu zwiększenia produktywności i radykalnego obniżenia kosztów. Inteligentne fabryki umożliwiają maszynom, magazynom i systemom produkcyjnym wykonywanie złożonych zadań, wymianę informacji i wzajemne kierowanie bez interwencji człowieka.

Przemysł 4.0

Ewolucja przemysłu od 1.0 do 4.0

Technologie cyfrowe zapewniają samooptymalizację usprawnień procesów, konserwację zapobiegawczą, znacznie zwiększoną automatyzację, a przede wszystkim nową wydajność i reagowanie na potrzeby klienta, które wcześniej nie były możliwe.

Zanim jednak zagłębimy się w Przemysł 4.0, warto się zastanowić, jak w rzeczywistości ewoluowała produkcja od XIX wieku. Istnieją cztery różne rewolucje przemysłowe, których świat doświadczył i nadal doświadcza.

ewolucja przemysłu od 1.0 do 4.0
Pierwsza rewolucja przemysłowa

Pierwsza rewolucja przemysłowa.

Pierwsza rewolucja przemysłowa miała miejsce na przełomie XVIII i XIX wieku. W tym czasie proces produkcji przeszedł transformację – od skupiania się na pracy fizycznej, wspomaganej przez zwierzęta robocze, na bardziej usprawnione formy pracy ludzkiej.
Rewolucja rozpoczęła się w Wielkiej Brytanii poprzez wykorzystanie silników wodnych i parowych oraz innych typów obrabiarek.

Druga rewolucja przemysłowa

Druga rewolucja przemysłowa.

Na przełomie XIX i XX wieku na świecie rozpoczęła się druga rewolucja przemysłowa wraz z wprowadzeniem stali, wykorzystaniem ropy naftowej oraz energii elektrycznej w fabrykach.
Nowe źródła energii razem z bardziej zaawansowaną komunikacją telefoniczną i telegraficzną, przyniosły masową produkcję i pewien stopień automatyzacji procesów wytwórczych. Był to również sposób na zwiększenie produktywności.

Trzecia rewolucja przemysłowa

Trzecia rewolucja przemysłowa.

Trzecia rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w połowie XX wieku, podczas gdy producenci zaczęli wprowadzać do swoich fabryk coraz więcej technologii elektronicznych takich jak: komputery, zaawansowana telekomunikacja i analiza danych. W tym okresie producenci doświadczali zmian, przez które przestali się skupiać na technologii analogowej i mechanicznej, a zaczęli koncentrować się na czynnościach cyfrowych i oprogramowaniach do automatyzacji pracy. Cyfryzacja fabryk rozpoczęła się od implementacji programowalnych sterowników logicznych (PLC) w maszynach w celu automatyzacji niektórych procesów oraz zbierania i wymiany danych.

czwarta rewolucja przemysłowa

Przemysł 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa.

Początki czwartej rewolucji przemysłowej sięgają pierwszej dekady XXI wieku. Przemysł 4.0 łączy nowoczesne technologie informacyjne, cyfrowe i fizyczne w celu poprawy wydajności, produktywności i jakości w produkcji. Czwarta rewolucja przemysłowa ma ogromny wpływ na światową gospodarkę, wymagając od przedsiębiorców i pracowników zdobywania nowych umiejętności i dostosowywania się do nowych technologii.

Jakie technologie napędzają Przemysł 4.0?
IOT

Internet rzeczy (IoT)

IoT (Internet of Things) jest głównym elementem inteligentnych fabryk. Maszyny na hali produkcyjnej są wyposażone w czujniki z adresem IP, co ułatwia łączenie się z innymi urządzeniami z dostępem do Internetu. Dzięki mechanizacji i łączności możliwe jest zbieranie, analiza i wymiana ogromnej ilości wartościowych danych.

AI

AI i uczenie maszynowe

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe umożliwiają organizacjom produkcyjnym maksymalne wykorzystanie ogromnej ilości informacji generowanych w ich jednostkach biznesowych, nie tylko w fabrykach, ale także od partnerów i źródeł zewnętrznych. Dzięki danym można tworzyć obserwacje, które zapewniają przejrzystość, przewidywalność i automatyzację przepływów i procesów biznesowych.

korzyści systemu do zarządzania produkcją

Większa produktywność

Za pomocą Technologii Przemysłu 4.0 można produkować więcej i szybciej, rozdzielając swoje zasoby bardziej ekonomicznie i wydajnie. Udoskonalone monitorowanie maszyn i zautomatyzowane podejmowanie decyzji również skraca czas przestoju linii produkcyjnej.

wydajność

Zwiększona wydajność

Obszary poprawy wydajności obejmują na przykład szybsze zmiany partii, zautomatyzowane procesy śledzenia i raportowanie. Wprowadzanie nowych produktów staje się bardziej efektywne, podobnie jak decyzje biznesowe.

praca zespołowa

Dzielenie się wiedzą i praca zespołowa

Technologie Przemysłu 4.0 umożliwiają liniom produkcyjnym, procesom biznesowym i działom komunikację, niezależnie od lokalizacji, strefy czasowej, platformy lub jakiegokolwiek innego czynnika. Pozwalają one na rozpowszechnianie wiedzy zdobytej przez czujnik na maszynie w całej organizacji. Można to zrobić automatycznie, tj. maszyna-maszyna i system-system, bez ingerencji człowieka.

partner biznesowy

Lepsze doznania klientów

Czwarta rewolucja przemysłowa przyczyniła się do poprawy jakości świadczonych usług oraz zwiększenia poziomu obsługi klienta. Przykładem tego rozwoju może być stosowanie przez organizacje automatycznych funkcji śledzenia, dzięki którym problemy są rozwiązywane dużo sprawniej.

Inteligentne fabryki

Inteligentne fabryki (Smart Factory) to zaawansowany system produkcyjny, który korzystając z najnowocześniejszych technologii (w tym IoT), optymalizuje produkcję i zwiększa efektywność operacyjną. Inteligentne fabryki mogą integrować różne systemy i urządzenia, tworząc w pełni zautomatyzowane i zoptymalizowane linie produkcyjne. Są często postrzegane jako kluczowy element rewolucji przemysłowej 4.0, ponieważ umożliwiają firmom poprawę jakości produktów, zintensyfikowanie wydajności i obniżenie kosztów produkcji.

inteligentne fabryki
Zainteresowany wdrożeniem
systemu w Twojej firmie? Porozmawiajmy.

  Wyślij wiadomość

  Biuro

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  BOK

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107