Interfejs użytkownika w systemach: uniwersalny czy spersonalizowany?

Interfejs użytkownika (UI – user interface) odgrywa kluczową rolę w interakcji między użytkownikiem a systemem informatycznym. To on decyduje o tym, jak łatwo i efektywnie użytkownik może korzystać z oprogramowania, wpływając bezpośrednio na produktywność i satysfakcję z pracy. W kontekście rozwoju oprogramowania, zwłaszcza w firmach zajmujących się logistyką, magazynowaniem i produkcją, istotnym dylematem jest wybór między interfejsem uniwersalnym a spersonalizowanym.

interfejs

Uniwersalny interfejs użytkownika

Uniwersalny interfejs użytkownika to rozwiązanie, które jest zaprojektowane tak, aby odpowiadać na potrzeby jak najszerszego grona użytkowników. Jego celem jest stworzenie jednego, standardowego UI, który będzie intuicyjny i użyteczny dla większości osób korzystających z systemu.

Zalety uniwersalnego interfejsu

Zalety uniwersalnego interfejsu są liczne i obejmują przede wszystkim, takie zagadnienia, jak:

 1. Szeroką dostępność – Uniwersalny interfejs jest zrozumiały i dostępny dla większości użytkowników, niezależnie od ich poziomu zaawansowania technologicznego. Dzięki temu proces wdrażania nowych pracowników jest prosty i szybki.
 2. Jednorodność – Zapewnienie jednolitego interfejsu w całej organizacji może ułatwić zarządzanie i szkolenie. Pracownicy przenoszący się między różnymi działami czy oddziałami firmy nie muszą uczyć się nowych systemów od podstaw.
 3. Niższe koszty rozwoju i utrzymania – Projektowanie i utrzymanie jednego, uniwersalnego interfejsu jest zazwyczaj tańsze niż tworzenie wielu spersonalizowanych wersji. Aktualizacje i naprawy błędów są prostsze do wdrożenia, ponieważ dotyczą jednej wersji UI.

Wady uniwersalnego interfejsu

Mimo wielu zalet, uniwersalny interfejs nie jest pozbawiony wad, które mogą wpływać na jego efektywność i użyteczność w różnych kontekstach. Zatem charakteryzuje się on również:

 1. Ograniczoną elastycznością – Uniwersalny interfejs może nie w pełni odpowiadać specyficznym potrzebom poszczególnych użytkowników lub działów. Użytkownicy mogą czuć się ograniczeni, co może prowadzić do spadku efektywności pracy.
 2. Mniejszą satysfakcją użytkownika – Brak możliwości dostosowania interfejsu do indywidualnych preferencji może prowadzić do niższego poziomu satysfakcji z użytkowania systemu.
 3. Ryzykiem przegapienia specyficznych potrzeb – W przypadku bardzo złożonych procesów, jak np. w logistyce czy produkcji, uniwersalny interfejs może nie uwzględniać wszystkich specyficznych wymagań użytkowników, co może wpływać na skuteczność realizacji zadań.

Spersonalizowany interfejs użytkownika

Spersonalizowany interfejs użytkownika jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb i preferencji konkretnych użytkowników lub grup użytkowników. Taki interfejs może być zaprojektowany z myślą o specyficznych rolach w firmie, uwzględniając ich unikalne wymagania i sposoby pracy.

Zalety spersonalizowanego interfejsu

Spersonalizowany interfejs oferuje liczne korzyści, które znacząco poprawiają doświadczenie użytkownika poprzez:

 1. Zwiększoną efektywność – Dostosowanie interfejsu do specyficznych potrzeb użytkowników może znacząco zwiększyć efektywność ich pracy. Użytkownicy mogą szybciej i łatwiej wykonywać swoje zadania, gdy interfejs jest zgodny z ich oczekiwaniami i sposobem pracy.
 2. Wyższą satysfakcję użytkownika – Możliwość personalizacji interfejsu pozytywnie wpływa na zadowolenie z pracy. Użytkownicy czują się bardziej komfortowo i pewniej korzystają z systemu, co przekłada się na ich produktywność.
 3. Lepsze dopasowanie do specyficznych procesów – W branżach takich jak logistyka, produkcja czy zarządzanie magazynem, spersonalizowany interfejs może uwzględniać specyficzne wymagania procesów, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie zadaniami i zasobami.

Wady spersonalizowanego interfejsu

Pomimo licznych korzyści, spersonalizowany interfejs ma również swoje wady, typu:

 1. Wyższe koszty rozwoju i utrzymania – Tworzenie i utrzymanie spersonalizowanych interfejsów jest zazwyczaj droższe niż w przypadku uniwersalnych rozwiązań. Konieczność ciągłego dostosowywania i aktualizowania wielu wersji UI może generować dodatkowe koszty i wymagać więcej zasobów.
 2. Kompleksowość wdrożenia – Proces wdrażania spersonalizowanych interfejsów może być bardziej skomplikowany i czasochłonny. Konieczne jest dokładne zrozumienie potrzeb użytkowników i dostosowanie interfejsu do tych wymagań.
 3. Ryzyko fragmentacji – Spersonalizowane interfejsy mogą prowadzić do fragmentacji systemu, gdzie różne działy lub grupy użytkowników korzystają z różnych wersji UI. Może to utrudniać zarządzanie systemem i prowadzić do problemów z integracją i komunikacją między działami.

Interfejs w kontekście systemów MES i WMS

Systemy MES i WMS odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu produkcją i magazynowaniem. W kontekście tych systemów, wybór odpowiedniego interfejsu użytkownika jest szczególnie istotny.

MES – Manufacturing Execution System

System MES służy do monitorowania i kontrolowania procesów produkcyjnych na poziomie operacyjnym. Głównym celem jest poprawa efektywności produkcji poprzez zbieranie i analizowanie danych w czasie rzeczywistym.

Uniwersalny interfejs w MES

Uniwersalny interfejs w MES oferuje wiele korzyści, w tym:

 • Może być bardziej odpowiedni w firmach, które mają zróżnicowane procesy produkcyjne i różne linie produkcyjne.
 • Ułatwia szkolenie nowych pracowników i zapewnia jednolite środowisko pracy.

Spersonalizowany interfejs w MES

Spersonalizowany interfejs w MES oferuje wiele korzyści, w tym:

 • Pozwala na dostosowanie narzędzi do specyficznych zadań i ról w procesie produkcyjnym.
 • Może uwzględniać indywidualne preferencje operatorów maszyn, co może zwiększyć ich efektywność i zadowolenie z pracy.

WMS – Warehouse Management System

System WMS zarządza operacjami magazynowymi, od przyjęcia towaru, przez jego składowanie, aż po wysyłkę. Efektywne zarządzanie magazynem wymaga precyzyjnego śledzenia ruchu towarów i optymalizacji przestrzeni magazynowej.

Uniwersalny interfejs w WMS

Uniwersalny interfejs w WMS oferuje wiele korzyści, w tym:

 • Może być korzystny w dużych magazynach z różnorodnymi operacjami, gdzie ważna jest spójność i łatwość obsługi.
 • Pomaga w standaryzacji procesów magazynowych i ułatwia zarządzanie operacjami na różnych poziomach.

Spersonalizowany interfejs w WMS

Spersonalizowany interfejs w WMS oferuje wiele korzyści, w tym:

 • Umożliwia dostosowanie funkcji systemu do specyficznych potrzeb pracowników magazynowych, takich jak operatorzy wózków widłowych czy pracownicy pakowania.
 • Może zwiększyć dokładność i szybkość operacji magazynowych, poprawiając efektywność pracy.

Personalizacja a bezpieczeństwo informatyczne

W kontekście bezpieczeństwa informatycznego, zarówno interfejs uniwersalny, jak i spersonalizowany, mają swoje wyzwania i zalety. W przypadku systemów zabezpieczających, takich jak oprogramowanie antywirusowe, wybór interfejsu może wpływać na sposób zarządzania bezpieczeństwem i ochroną danych.

Uniwersalny interfejs a bezpieczeństwo

Dzięki korzystaniu z uniwersalnych interfejsów można osiągnąć takie korzyści jak:

 1. Mniejsza liczba wersji do zarządzania – Jeden uniwersalny interfejs oznacza mniej wariantów systemu, co może ułatwiać zarządzanie bezpieczeństwem i aktualizacjami. W przypadku wykrycia luk w zabezpieczeniach, łatwiej jest wprowadzić poprawki.
 2. Stałe procedury – Standaryzowane procedury i interfejs mogą ułatwiać wdrażanie polityk bezpieczeństwa i szkolenie użytkowników w zakresie bezpiecznego korzystania z systemów.

Spersonalizowany interfejs a bezpieczeństwo

Spersonalizowany interfejs oferuje liczne korzyści, które znacząco poprawiają poziom bezpieczeństwa poprzez:

 1. Lepsze dostosowanie do ról – Spersonalizowany interfejs może być lepiej dostosowany do specyficznych ról i zadań, co pozwala na bardziej precyzyjne określenie uprawnień i dostępu do danych. Może to zwiększyć poziom bezpieczeństwa przez ograniczenie dostępu do krytycznych funkcji tylko do uprawnionych użytkowników.
 2. Wyższe ryzyko zarządzania wieloma wersjami – Większa liczba spersonalizowanych interfejsów może skomplikować zarządzanie bezpieczeństwem. Konieczne jest zapewnienie, że każda wersja jest równie dobrze zabezpieczona i regularnie aktualizowana.

Rekomendacje dotyczące wyboru interfejsu użytkownika

Wybór między interfejsem uniwersalnym a spersonalizowanym zależy od specyficznych potrzeb i wymagań organizacji. Uniwersalny interfejs użytkownika oferuje łatwość zarządzania, niższe koszty rozwoju i standaryzację, która może być korzystna w dużych, zróżnicowanych firmach. Z kolei spersonalizowany interfejs może znacząco zwiększyć efektywność i satysfakcję użytkowników, dostosowując system do ich indywidualnych potrzeb i specyficznych procesów, co jest szczególnie istotne w zaawansowanych środowiskach produkcyjnych i magazynowych.

 

W kontekście systemów takich jak MES i WMS, spersonalizowany interfejs może zapewnić lepsze dopasowanie do specyficznych operacji, jednak wymaga większych nakładów na rozwój i utrzymanie. Uniwersalny interfejs jest łatwiejszy do wdrożenia i zarządzania, ale może nie w pełni zaspokajać unikalne potrzeby użytkowników.

 

Decyzja o wyborze odpowiedniego interfejsu powinna uwzględniać zarówno aspekty funkcjonalne, jak i koszty oraz potencjalne ryzyka związane z bezpieczeństwem informatycznym. W końcu, najlepszym rozwiązaniem może być kompromis, który łączy elementy obu podejść, zapewniając elastyczność i efektywność działania systemu.


Powiązane:

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston b2b
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem systemu w Twojej firmie? Porozmawiajmy.

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107