Jak wybrać odpowiedni system WMS dla swojej firmy?

Systemy zarządzania magazynem (WMS) są ważnym elementem w efektywnym funkcjonowaniu firm zajmujących się logistyką, dystrybucją i magazynowaniem. Wybór odpowiedniego systemu WMS może znacząco wpłynąć na efektywność operacyjną, kontrolę nad zapasami oraz zadowolenie klientów. Jednakże, w zależności od potrzeb i specyfiki działalności, wybór odpowiedniego systemu WMS może być wyzwaniem. Tutaj należy postawić sobie pytanie: jak dokonać właściwego wyboru?

jak wybrać system WMS dla swojej firmy?

Określenie potrzeb biznesowych

Pierwszym kluczowym krokiem w wyborze systemu zarządzania magazynem (WMS) jest dokładne zrozumienie potrzeb i wymagań biznesowych firmy. To wymaga przeprowadzenia analizy różnych aspektów, takich jak rodzaj działalności, wolumen obrotów magazynowych, specyfika przechowywanych produktów oraz oczekiwania klientów. Na przykład, firmy zajmujące się magazynowaniem produktów spożywczych mogą potrzebować systemu WMS z funkcjami zarządzania datami przydatności do spożycia, co jest kluczowe dla zapewnienia świeżości produktów. Z kolei firmy zajmujące się dystrybucją detaliczną mogą preferować systemy WMS z funkcjami zarządzania partiami i śledzenia numerów seryjnych, co umożliwia precyzyjne monitorowanie i kontrolowanie produktów w całym łańcuchu dostaw. Dopasowanie funkcji systemu WMS do konkretnych potrzeb i charakterystyki działalności firmy jest kluczowe dla skutecznego zarządzania magazynem i optymalizacji procesów logistyki magazynowej.

Analiza funkcji systemu WMS

Następnym krokiem w procesie wyboru systemu WMS jest dokładna analiza funkcji oferowanych przez różne dostępne na rynku systemy WMS. W tym etapie firma powinna szczegółowo przyjrzeć się funkcjonalnościom każdego systemu, aby znaleźć rozwiązanie najlepiej odpowiadające jej potrzebom i wymaganiom biznesowym.

 

Podstawowe funkcje, które warto rozważyć, obejmują zarządzanie zapasami, optymalizację przestrzeni magazynowej, zarządzanie zamówieniami, śledzenie produktów oraz integrację z innymi systemami, na przykład systemami ERP. Zarządzanie zapasami to kluczowa funkcja, która umożliwia firmie skuteczne monitorowanie i kontrolowanie poziomów zapasów, co jest niezbędne do uniknięcia niedoborów lub nadmiarów. Optymalizacja przestrzeni magazynowej pozwala na efektywne wykorzystanie dostępnego miejsca w magazynie poprzez zoptymalizowane rozmieszczenie produktów oraz zarządzanie strefami i regałami.

 

Zarządzanie zamówieniami to kolejna istotna funkcja, która obejmuje przetwarzanie i monitorowanie zamówień od momentu ich przyjęcia do dostawy. Śledzenie produktów umożliwia firmie pełne śledzenie ruchu towarów w magazynie, od momentu przyjęcia do wysyłki, co pozwala na szybką i precyzyjną lokalizację produktów w magazynie.

 

Ważne jest również, aby firma zwróciła uwagę na możliwość dostosowania systemu WMS do swoich indywidualnych potrzeb. Dostosowanie systemu pozwala na lepsze dopasowanie do specyfiki działalności firmy, podczas gdy łatwość obsługi przyczynia się do szybkiego wdrożenia i efektywnego korzystania z systemu przez pracowników.

 

W rezultacie dokładna analiza funkcji oferowanych przez różne systemy WMS oraz ich dopasowanie do potrzeb i wymagań firmy jest kluczowa dla wyboru odpowiedniego rozwiązania, które pozwoli firmie zoptymalizować swoje procesy magazynowe i osiągnąć sukces w zarządzaniu zapasami.

Ocena skalowalności i elastyczności

Ważne jest także zastanowienie się nad przyszłymi potrzebami firmy i upewnienie się, że wybrany system jest elastyczny. Firmy mogą ewoluować, rosnąć, zmieniać swoją ofertę produktową lub rozszerzać swoją działalność na nowe rynki. W związku z tym, istotne jest, aby system WMS był w stanie rosnąć wraz z firmą i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb.

 

Skalowalność systemu WMS oznacza, że może on bezproblemowo obsługiwać większe ilości danych, większą liczbę użytkowników oraz rosnący wolumen operacji magazynowych bez konieczności znaczącej przebudowy lub modernizacji. To zapewnia firmie pewność, że nawet w przypadku dynamicznego wzrostu działalności, system będzie w stanie efektywnie wspierać jej operacje magazynowe.

 

Elastyczność systemu WMS oznacza, że może on być łatwo dostosowany do zmieniających się potrzeb i wymagań firmy, na przykład poprzez dodawanie nowych funkcji, modyfikowanie istniejących procesów czy integrację z innymi systemami lub technologiami. Dzięki temu firma może mieć pewność, że jej system zarządzania magazynem będzie w stanie sprostać ewentualnym zmianom w strategii biznesowej.

 

Dobór skalowalnego i elastycznego systemu zapewnienia ciągłość działalności oraz efektywne wsparcie procesów magazynowych nawet w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym. Dlatego też, firma powinna dokładnie przeanalizować możliwości rozwoju i ewolucji swojej działalności oraz upewnić się, że wybrany system WMS jest w stanie odpowiedzieć na te zmiany, zapewniając niezawodne wsparcie w zarządzaniu magazynem.

Ocena kosztów

Koszty związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu zarządzania magazynem mogą stanowić znaczący element budżetu firmy, dlatego dokładna analiza kosztów jest niezwykle istotna. Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego rozwiązania WMS, należy uwzględnić szereg czynników, które mogą wpłynąć na całkowite koszty związane z implementacją i eksploatacją systemu.

 

Głównie należy wziąć pod uwagę koszty licencji. Niektóre systemy WMS wymagają opłacenia licencji, które mogą być naliczane jednorazowo lub cyklicznie, w zależności od preferencji dostawcy. Warto dokładnie zbadać różne opcje licencjonowania i zrozumieć, jakie koszty będą wiązały się z wybranym modelem.

 

Następnie, istotne jest uwzględnienie ewentualnych kosztów szkoleń dla pracowników. Wdrożenie nowego systemu WMS może wymagać przeszkolenia personelu, aby zapewnić im odpowiednią wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego korzystania z systemu. Koszty szkoleń należy uwzględnić zarówno w zakresie finansowym, jak i czasowym.

 

Kolejnym elementem są koszty integracji z istniejącymi systemami. Jeśli firma już korzysta z innych systemów, takich jak systemy ERP, konieczna może być integracja z nowym systemem WMS. Koszty związane z integracją mogą mieć istotny wpływ na budżet projektu.

 

Ostatecznie, przed podjęciem decyzji, warto porównać różne modele cenowe oferowane przez dostawców systemów WMS. Modele te mogą obejmować opłaty licencyjne, abonamentowe lub oparte na zużyciu. Wybór odpowiedniego modelu cenowego może mieć istotny wpływ na całkowite koszty związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu.

Wdrożenie i wsparcie

Ostatnim, ale równie istotnym krokiem w procesie wdrażania systemu zarządzania magazynem jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia zarówno podczas implementacji, jak i w trakcie użytkowania systemu. Wsparcie techniczne i wdrożeniowe od dostawcy systemu może mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu wdrożenia i efektywnego wykorzystania systemu WMS przez firmę.

 

Przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnego dostawcy systemu WMS, firmy powinny dokładnie zbadać, jakie usługi wdrożeniowe i szkoleniowe oferuje dostawca. Wsparcie w zakresie wdrożenia może obejmować pomoc w konfiguracji systemu, migracji danych, testowaniu oraz szkoleniach dla personelu, które są ważne dla zapewnienia skutecznego startu z nowym systemem.

 

Ponadto, firmy powinny sprawdzić, jakie opcje wsparcia technicznego są dostępne po wdrożeniu. Dostępność wsparcia technicznego może mieć istotny wpływ na płynność działania systemu WMS oraz szybkość reakcji w przypadku problemów czy awarii. Firmy powinny zwrócić uwagę na dostępność wsparcia technicznego w różnych godzinach, czas odpowiedzi na zgłoszenia oraz możliwość skorzystania z dodatkowych usług, takich jak konsultacje czy szkolenia uzupełniające.

 

Zapewnienie odpowiedniego wsparcia podczas wdrażania i użytkowania systemu WMS może znacząco wpłynąć na skuteczność korzystania z systemu przez firmę. Dlatego też, warto dokładnie zbadać ofertę wsparcia technicznego i wdrożeniowego dostawcy systemu WMS, aby wybrać rozwiązanie, które najlepiej odpowiada potrzebom i oczekiwaniom firmy. Wsparcie wysokiej jakości może zapewnić firmie pewność, że jej system WMS będzie działał sprawnie, co przyczyni się do osiągnięcia zakładanych celów w zarządzaniu magazynem.


Powiązane:

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston b2b
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem systemu w Twojej firmie? Porozmawiajmy.

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107