Kody kreskowe

Wykorzystanie kodów kreskowych w rozwiązaniach informatycznych

Zastosowanie kodów kreskowych usprawnia wiele operacji magazynowych oraz produkcyjnych, podnosi efektywność wykonywanej pracy oraz eliminuje niepotrzebne pomyłki.

Obsługa kodów kreskowych w systemach IT

Dlaczego tak ważna jest identyfikacja każdego towaru, surowca, półproduktu oraz wyrobu gotowego za pomocą kodu kreskowego? Co zyskujemy jako przedsiębiorstwo korzystając z kodów kreskowych? W połączeniu z rozwiązaniem informatycznym otrzymujemy szereg korzyści, między innymi poprawę efektywności realizowanych procesów przyjęć i wydań magazynowych. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące kodów kreskowych oraz korzyści wynikające z implementacji rozwiązania informatycznego obsługującego kody kreskowe.

Rozwiązania Asiston WMS oraz Asiston Produkcja obsługujące kody kreskowe.

Szczegóły

Kilka podstawowych informacji dotyczących kodów kreskowych

Kody kreskowe to graficzna prezentacja informacji w postaci jasnych i ciemnych kresek, pasków czy linii, uporządkowanych według przyjętych zasad budowy, to znaczy sposobu w jakim znaki pisma, czytelne wzrokowo odwzorowane są poprzez elementy o różnej szerokości. Zazwyczaj poniżej kodu kreskowego drukowany jest tekst odpowiadający zakodowanej treści. W strukturze kodu oprócz kresek pionowych znajduje się dodatkowa cyfra kontrolna, która jest elementem weryfikacji poprawności zakodowanej treści. Kody kreskowe służą do identyfikacji, znakowania i dekodowania zawartych w nich informacji, co pozwala na szybkie zdobycie wiedzy na temat oznaczonych nimi przedmiotów. Jednym z najpowszechniejszych zastosowań jest wykorzystanie kodu kreskowego do oznaczania towarów trafiających do sprzedaży. Kody kreskowe i czytniki są najczęściej spotykane w supermarketach i sklepach detalicznych oraz magazynach, są również wykorzystywane do dokonywania inwentaryzacji w sklepach, sprawdzania książek z biblioteki, automatycznego sygnalizowania braków w zaopatrzeniu czy zalogowania się w pracy.

Wyróżniamy następujący podział kodów kreskowych, wg standardów:

Podział wg wymiarów:

✔ jednowymiarowe, wszelkie informacje zapisywane są w jednej linii, w postaci kresek

a) EAN, jest to kod ciągły, numeryczny, modularny, samosprawdzalny z dodatkową obowiązkową cyfrą kontrolną np. EAN-13 (zawiera 12 cyfr danych i jedną cyfrę kontrolną) oraz EAN– 8 (zawiera 7 cyfr danych i jedną cyfrę kontrolną);

b) kod przeplatany – kod numeryczny o zmiennej, lecz parzystej długości, charakteryzuje się dużą gęstością;

c) kod 39 – paskowy zawierający znaki alfanumeryczne o zmiennej długości, pozwalające zapisać 43 różne znaki; każdy ze znaków składa się z 9 elementów (słupki jasne i ciemne), z których 3 są znacząco szersze;

d) kod 128 – kod alfanumeryczny o zmiennej długości opracowany w celu rozszerzenia zestawu znaków do 128.

✔ dwuwymiarowe, informacje zawarte w kodzie zapisywane są w dwóch płaszczyznach

a) Aztec – pozwalający zapisać 3832 znaków numerycznych lub 3067 alfanumerycznych;

b) PDF 417 – przedstawione są za pomocą tzw. słów kodowych, zawierają 4 ciemne kreski wśród 17 modułów;

c) QR – kod alfanumeryczny o bardzo dużej pojemności i gęstości, pozwala zakodować 7089 znaków numerycznych lub 4296 alfanumerycznych.

Podział wg szerokości:

✔ kody o jednej szerokości kresek
✔ kody o dwóch szerokościach kresek
✔ kody o wielu szerokościach kresek

Podział wg rodzaju kodowanych symboli:

✔ numeryczne
✔ alfanumeryczne

Podział wg ilości kodowanych znaków:

✔ kody o określonej długości – liczba kodowanych znaków jest określona
✔ kody o zmiennej długości – liczba znaków nie jest jasno sprecyzowana.

Do odczytu kodów kreskowych służą między innymi czytniki elektroniczne, sprawdzarki cen, czytniki laserowe czy diodowe, działają one na zasadzie wypuszczenia uformowanego w cienką, czerwoną wiązkę światła laserowego, które przesuwane jest wzdłuż odczytywanego kodu. Ważne jest aby pamiętać, że przy drukowaniu kodów istotny jest kontrast pomiędzy kreskami a tłem. Kreski powinny maksymalnie pochłaniać czerwone światło a tło odbijać emitowaną wiązkę laserową.

Podsumowując stosowanie kodów kreskowych może usprawnić wiele operacji co w konsekwencji pozwoli przyśpieszy codzienną pracę oraz wyeliminowanie niepotrzebnych pomyłek.

Korzyści implementacji rozwiązań IT obsługujących kody kreskowe: 

  • sprawna identyfikacja towarów
  • podgląd do szczegółowych danych dotyczących danego produktu
  • efektywna realizacja przyjęć i wydań magazynowych
  • usprawnienie procesu wyszukiwania i lokalizowania produktów na magazynach

Dysponujemy rozwiązaniami do obsługi przyjęć i wydań magazynowych oraz systemu do zarządzania produkcją jak również magazynem wysokiego składowania. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi rozwiązaniami.