WMS jako nowoczesne rozwiązanie IT

Zarządzanie magazynem oraz kontrola przepływu informacji i materiałów

Zastosowanie systemu warehouse management software, sprawdzi się idealnie w branży logistycznej, w której ruch towaru jest intensywny i w jednej chwili następuje zarówno przyjęcie towaru jak i jego wysyłka.

WMS jako nowoczesne rozwiązanie IT

Jednymi z najczęściej projektowanych i wdrażanych przez nas rozwiązań IT są systemy do zarządzania magazynem. Zarządzanie magazynem wysokiego składowania, przepływ dokumentów i informacji w firmie jest istotnym elementem dla przedsiębiorstw z różnych branż. Oprócz rozbudowanych systemów WMS z lokalizacjami magazynowymi posiadamy także aplikację na tablety dla magazynierów usprawniające procesy przyjęć, kompletacji zamówień i wydań magazynowych. W artykule przybliżono istotę systemów typu WMS oraz autorskie rozwiązanie Asiston WMS jako naszą propozycję ich usprawnienia.

Zaletą stosowania systemu Asiston WMS jest to, że samoistnie wyznacza na podstawie algorytmów miejsce składowania towaru, uwzględniając wymiary i ciężar produktów.

WMS czyli warehouse management software

To oprogramowanie do zarządzania jak i prowadzenia ewidencji w magazynie, jest to również wyspecjalizowany system usprawniający procesy jakie zachodzą w magazynach. Podstawowym zadaniem systemu WMS jest wspomaganie, nadzorowanie i koordynowanie procesów wykonywanych w magazynie, chodzi tutaj między innymi o prowadzenie ewidencji oraz klasyfikowanie towaru. Rozwiązanie Asiston WMS System przy pomocy prostych komunikatów, umożliwia kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, prowadząc pracownika tak, aby w bezbłędny sposób mógł zlokalizować towar lub daną partię, a także skontrolować przebieg jego obrotu magazynowego.

Za pomocą systemu WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówieniem. System ten pozwala dodatkowo zapisywać stany magazynowe według określonych lokalizacji, partii czy daty przydatności. Oprogramowanie Asiston WMS podpowiada i przypomina magazynierowi o odpowiednich procedurach podczas wykonywania czynności, dodatkowo w razie wystąpienia błędu, pracownik natychmiast zostanie o tym poinformowany co pozwoli mu na szybką naprawę błędu, i dzięki temu firma uniknie dodatkowych i niepotrzebnych kosztów. Możliwe jest śledzenie poszczególnych cech produktów takich jak seria czy data ważności.

Zaletą stosowania systemu Asiston WMS jest to, że samoistnie wyznacza na podstawie algorytmów miejsce składowania towaru, uwzględniając wymiary i ciężar produktów.

Zastosowanie systemu warehouse management software, sprawdzi się też świetnie w branży logistycznej, w której ruch towaru jest intensywny i w jednej chwili następuje tu zarówno przyjęcie towaru jak i jego wysyłka. Aplikacja Asiston WMS umożliwia bowiem zastosowanie strategii automatycznego rozmieszczania towarów w magazynie, dzieleniu magazynu na strefy i obszary logiczne, charakteryzujące się odmiennymi cechami składowania. Na podstawie raportów możliwa jest weryfikacja wydajności pracowników.

Co więcej system ten pozwoli skontrolować osobę, która wykonuje powierzone przez nas zadanie a mianowicie zobaczymy ile czasu zajęło ono pracownikowi oraz z jakich miejsc pobierany był towar i ile zajęła pełna kompletacja.

System Asiston WMS współpracuje z czytnikami kodów kreskowych, drukarkami kodów kreskowych i radiowymi terminalami przenośnymi. Urządzenia te znacząco usprawniają identyfikację asortymentu. Etykietowanie towaru to jeden z elementów przygotowania towaru do wysyłki, które w późniejszym czasie umożliwia identyfikację paczek, a także pomaga w przyjmowaniu i wydawaniu towaru jak i również podczas przeprowadzania inwentaryzacji.

Inwestując w system jakim jest Asiston WMS, który obecnie wdrażany jest w firmach zarówno tych małych jak i dużych, zyskujemy przede wszystkim na skutecznym kontrolowaniu stanu magazynowego, a co za tym idzie w każdej chwili mamy pełny dostęp do informacji dotyczących stanów magazynowych oraz aktualnej ilości zadań do wykonania. Sprawna i szybka obsługa zamówień i realizacja większej ilości zleceń przy utrzymaniu tego samego poziomu liczby pracowników.

Optymalne wykorzystanie całej powierzchni, a co za tym idzie łatwość w odszukaniu danego towarów czy partii. Towary w magazynie
identyfikowane za pomocą kodów kreskowych, co w znacznym stopniu wpływa na wyeliminowanie błędów, czyli zmniejszenie reklamacji i zwrotów. Dodatkowo zwiększona dokładność inwentaryzacji pozwoli na minimalizację pomyłek, a stały przepływ informacji będzie skutkować obniżeniem kosztów obsługi magazynu.