Jakie znaczenie ma lokalizacja magazynu?

Lokalizacja magazynu odgrywa kluczową rolę w efektywności łańcucha dostaw i kosztach operacyjnych. Wybór odpowiedniego miejsca wpływa na czas dostawy, dostępność surowców oraz koszty transportu, co w konsekwencji przekłada się na konkurencyjność firmy na rynku. Bliskość do dostawców pozwala na szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku i minimalizowanie opóźnień.

lokalizacja magazynu

Czy lokalizacja magazynu ma znaczenie?

Lokalizacja magazynu odgrywa kluczową rolę w sukcesie inwestycji. Niezbędna jest dokładna analiza oraz uwzględnienie takich czynników jak wielkość firmy i system dystrybucji. Dzięki temu można zaoszczędzić i prowadzić efektywną działalność.

 

Przy wyborze lokalizacji magazynu należy wziąć pod uwagę:

ilość przechowywanych produktów,

położenie kontrahentów,

dotychczasowe koszty pracy, magazynowania i transportu,

działania konkurencji.

Dojazd do magazynu

Ze względu na częste dostawy i odbiory towarów, dojazd do magazynu musi być wygodny. Umieszczenie dużego magazynu w centrum miasta może utrudnić dostęp ciężarówkom z powodu ograniczeń ruchu, zakazów na niektórych ulicach oraz wąskich dróg, które utrudniają manewrowanie. Dlatego magazyny często lokalizowane są na obrzeżach miast, co pozwala uniknąć korków i zapewnia łatwy dojazd dla pojazdów ciężarowych.

Znaczenie lokalizacji dla efektywności procesów dystrybucyjnych

Wybierając miejsce na magazyn lub centrum dystrybucji, trzeba uwzględnić wiele czynników wpływających na efektywność procesów logistycznych (zewnętrznych). Kluczowym aspektem jest bliskość głównych rynków docelowych, co pozwala skrócić czas dostawy i zmniejszyć koszty transportu. Istotna jest również infrastruktura drogowa oraz dostęp do głównych arterii komunikacyjnych, co ułatwia szybki przepływ towarów.

 

Optymalna lokalizacja powinna także zapewniać dostęp do siły roboczej i uwzględniać potencjał rozwoju biznesowego w okolicy. Przy wyborze miejsca należy brać pod uwagę również czynniki klimatyczne, polityczne i ekonomiczne, które mogą wpływać na stabilność i atrakcyjność danego regionu dla działalności logistycznej.

Kroki do znalezienia idealnej lokalizacji logistycznej

Planując rozmieszczenie magazynów i centrów dystrybucji, kluczowe jest przeprowadzenie szczegółowej analizy, aby wybrać najlepsze miejsce do operacji logistycznych. Obejmuje to:

 1. Analiza potrzeb biznesowych – Określenie wymagań dotyczących działalności logistycznej, takich jak obszar obsługi, dostęp do transportu, infrastruktura oraz koszty operacyjne.
 2. Badanie rynku – Analiza konkurencji, zapotrzebowania rynku, demografii oraz trendów branżowych w celu wyłonienia potencjalnych lokalizacji.
 3. Wybór odpowiedniego obszaru – Znalezienie lokalizacji, która spełnia wszystkie wymagania biznesowe i umożliwia optymalizację łańcucha dostaw.

4 kluczowe czynniki, od których zależy wybór odpowiedniego magazynu do wynajęcia

Wybór odpowiedniego miejsca do przechowywania zależy od kilku kluczowych czynników, które warto rozważyć, aby zapewnić sobie efektywność pod kątem optymalizacji przestrzeni magazynowej.

Siatka dystrybucji

Lokalizacja magazynu powinna odpowiadać na różnorodne potrzeby logistyczne związane z dystrybucją. Dla dużych klientów, takich jak sieci handlowe czy hurtownie działające lokalnie, najlepszym rozwiązaniem jest magazyn centralny, najlepiej ulokowany w Łodzi, gdzie krzyżują się kluczowe autostrady A1 i A2. W przypadku handlu detalicznego rekomendowane jest korzystanie z kilku magazynów regionalnych.

Przepustowość i sąsiedztwo

Ważne jest, czy droga do magazynu jest wystarczająco szeroka i czy nie ma problemów z korkami w godzinach szczytu. Przepustowość jest kluczowa dla terminowego transportu. Idealny magazyn znajduje się z dala od sąsiadów, którzy mogą zwiększać natężenie ruchu, zakłócając płynność procesów logistycznych.

Lokalizacja w specjalnych strefach ekonomicznych

Korzystne ulgi podatkowe i dostęp do taniej siły roboczej znacząco podnoszą atrakcyjność lokalizacji magazynu. Niższe koszty stałe wpływają na rentowność logistyki i większe możliwości inwestycyjne. Oszczędności są szczególnie ważne w czasach rosnącej inflacji.

Planowane układy drogowe i zagospodarowanie przestrzenne

Inwestycje drogowe mogą znacząco wpłynąć na logistykę. Nawet najlepiej zlokalizowany magazyn nie będzie atrakcyjny, jeśli drogi dojazdowe będą wkrótce rozkopane na długi czas, co utrudni logistykę. Dlatego ważne są plany zagospodarowania przestrzennego oraz sytuacja prawna działek wokół magazynu.

 

Lokalizacja magazynu jest kluczowa, zwłaszcza na polskim rynku, gdzie wiele średnich przedsiębiorstw wymaga rozbudowanej sieci magazynów regionalnych dla krajowej dystrybucji. Dynamiczny rozwój e-commerce zwiększa stały popyt na nowe powierzchnie magazynowe.

Analiza kosztów i korzyści związanych z lokalizacją magazynów

Lokalizacja magazynów i centrów dystrybucji jest kluczowa dla efektywnego zarządzania logistyką firmy. Przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści związanych z umiejscowieniem tych obiektów pozwala na wybór optymalnej lokalizacji, która przyniesie największe korzyści operacyjne i finansowe. Decyzja ta ma długofalowe konsekwencje dla całej sieci dystrybucji oraz kosztów obsługi klienta.

 

Podczas wyboru lokalizacji magazynów należy uwzględnić czynniki takie jak dostępność infrastruktury transportowej, odległość od głównych rynków zbytu, koszty wynajmu lub zakupu nieruchomości, warunki lokalowe oraz dostępność wykwalifikowanej kadry. Starannie przeprowadzona analiza kosztów i korzyści pozwoli na optymalizację procesów logistycznych, redukcję kosztów operacyjnych oraz zwiększenie efektywności całej sieci dystrybucji.


Powiązane:

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston b2b
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem systemu w Twojej firmie? Porozmawiajmy.

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107