Jak wdrożenie systemu WMS wpływa na procesy dystrybucji towarów?

Skuteczne zarządzanie procesami dystrybucji towarów stało się kluczowym elementem sukcesu przedsiębiorstw. Jednym z narzędzi, które znacząco wpływa na poprawę efektywności i optymalizację procesów magazynowych jest system zarządzania magazynem (WMS).

System WMS (jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszym autorskim systemie WMS, zapraszamy: Asiston WMS) to zaawansowane narzędzie informatyczne, które umożliwia automatyzację i optymalizację operacji magazynowych. WMS integruje się z różnymi elementami łańcucha dostaw, w tym z systemami zamówień, transportu i planowania produkcji, co pozwala na efektywne zarządzanie przepływem towarów od momentu przyjęcia ich do magazynu do chwili dostarczenia klientowi.

Czym jest dystrybucja?

Dystrybucja to proces zarządzania i kontrolowania przepływu produktów od producenta lub dostawcy do ostatecznego użytkownika, obejmujący szereg działań logistycznych mających na celu efektywne dostarczenie towarów na rynek. W kontekście biznesowym dystrybucja obejmuje wszelkie działania związane z transportem, składowaniem, magazynowaniem, a także planowaniem i koordynacją działań logistycznych, aby zapewnić dostępność produktów w odpowiednim miejscu, czasie i ilości. Proces dystrybucji odgrywa istotną rolę w łańcuchu dostaw, wpływając na efektywność i skuteczność dostarczania towarów do konsumentów.

Optymalizacja procesów magazynowych

Wdrożenie WMS przyczynia się do optymalizacji procesów magazynowych poprzez zautomatyzowanie wielu rutynowych zadań. Systemy te oferują funkcje takie jak: inteligentne zarządzanie miejscami składowania, monitorowanie poziomu zapasów w czasie rzeczywistym, optymalizacja tras kompletacji zamówień oraz zarządzanie danymi dotyczącymi produktów.

 

Automatyzacja procesów magazynowych przekłada się na znaczne skrócenie czasu realizacji zamówień, redukcję błędów ludzkich oraz zwiększenie precyzji przy kompletacji i pakowaniu towarów. Efektywne zarządzanie miejscami składowania pozwala na maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, co z kolei przekłada się na obniżenie kosztów operacyjnych.

Śledzenie i monitorowanie

Jednym z kluczowych elementów, który sprawia, że WMS jest niezwykle skuteczny jest umożliwienie śledzenia każdego produktu w magazynie w czasie rzeczywistym. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii, takich jak kody kreskowe czy RFID (Radio-Frequency Identification) system może precyzyjnie identyfikować i lokalizować każdy produkt.

 

Kody kreskowe są powszechnie stosowane w procesach skanowania towarów. Każdy produkt jest przypisany unikalnemu kodowi kreskowemu, który jest skanowany za pomocą specjalnych czytników. RFID natomiast pozwala na automatyczną identyfikację produktów za pomocą fal radiowych, co eliminuje konieczność bezpośredniego kontaktu z produktem. To z kolei umożliwia błyskawiczne i bezbłędne śledzenie ruchu towarów w magazynie. Wpływa to też bezpośrednio na płynność przepływów towarów w magazynie.

 

Technologie te nie tylko usprawniają śledzenie produktów, ale także pozwalają na precyzyjne określenie ich lokalizacji w magazynie. WMS przechowuje te informacje w czasie rzeczywistym, co umożliwia efektywne zarządzanie stanami magazynowymi. Dzięki temu, pracownicy magazynu mają pełen wgląd w ilości dostępnych produktów, co ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących uzupełniania zapasów, planowania zamówień czy też dostosowywania strategii dystrybucji.

Slotting- dlaczego warto z niego korzystać?

Slotting to strategia zarządzania magazynem, która polega na optymalnym rozmieszczeniu produktów w magazynie w celu zwiększenia efektywności operacyjnej. Strategia ta uwzględnia różne czynniki, takie jak: rotacja towarów, rozmiary opakowań, terminy ważności, a także specyficzne wymagania dotyczące przechowywania poszczególnych towarów. Obecnie,  przedsiębiorstwa  często wykorzystują technologie informatyczne, np. WMS do optymalizacji procesów slottingu, co znacząco pomaga w podejmowaniu bardziej precyzyjnych decyzji dotyczących rozmieszczenia produktów w magazynie.

Slotting- dlaczego warto z niego korzystać?

Poprzez zoptymalizowanie zarządzania przestrzenią magazynową i procesami komisjonowania slotting wpływa pozytywnie na efektywność dystrybucji, co jest kluczowe dla zadowolenia klientów i konkurencyjności firmy na rynku.

Efektywność pracy personelu

Implementacja systemu WMS przynosi także wzrost efektywności pracowników magazynowych. Dzięki automatyzacji wielu zadań, pracownicy mogą skupić się na bardziej zaawansowanych czynnościach, takich jak rozwiązywanie problemów czy optymalizacja procesów. Ponadto, dostęp do precyzyjnych danych na temat stanów magazynowych i zamówień pozwala pracownikom podejmować lepsze decyzje i szybciej reagować na zmiany w zapotrzebowaniu. WMS nie tylko usprawnia operacje magazynowe, ale także pełni rolę narzędzia, które wspiera rozwój personelu, zwiększa elastyczność działania przedsiębiorstwa oraz poprawia jakość logistycznej obsługi klienta. Pracownicy magazynowi stają się kluczowym elementem strategicznego zarządzania łańcuchem dostaw, co przyczynia się do wzrostu efektywności i konkurencyjności firmy.

Integracja z innymi systemami

WMS doskonale integruje się z innymi kluczowymi systemami wewnątrz przedsiębiorstwa, takim jak system ERP (Enterprise Resources Planning). Ta integracja umożliwia kompleksową koordynację działań między różnymi sektorami przedsiębiorstwa, co stanowi kluczowy element spójnego i wydajnego zarządzania łańcuchem dostaw.

 

Współpraca między systemem WMS, a systemem ERP pozwala na synchronizację danych związanych z magazynem oraz zasobami przedsiębiorstwa. Dzięki tej synergii, informacje o stanie magazynowym, zamówieniach i dostawach są nie tylko dostępne w czasie rzeczywistym, ale także spójne i zgodne w całej strukturze organizacyjnej. Współdziałanie z systemem ERP umożliwia lepsze zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa od finansów po logistykę i produkcję. Informacje o planowaniu produkcji, dostawach surowców czy zarządzaniu personelem są zintegrowane, co ułatwia podejmowanie strategicznych decyzji na poziomie całego przedsiębiorstwa.


Powiązane:

Zobacz nasze realizacje

asiston eod
Remondis

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

asiston wms
Topeshop

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston b2b
Ekolhouse

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

asiston eod
Serwis Kop

Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

asiston produkcja
Wanas

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

asiston wms
Reh4Mat

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston b2b
Micros

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy internetową platformę sprzedaży B2B z zaawansowanym systemem cenników, rozbudowanym filtrowaniem oraz wielokoszykowością dla hurtowni części elektronicznych Micros.

asiston wms asiston produkcja
FotoGift4u

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

asiston eod
Pestar

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston EOD.

asiston wms
Auto Kasacja Recycling

Zaprojektowanie systemu do kontroli przyjęć i wydań magazynowych.

asiston b2b
Topgan

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy platformę B2B, której głównym celem jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston b2b
GB United

Celem zaprojektowania i wdrożenia platformy B2B jest zautomatyzowanie procesów sprzedażowych oraz zwiększenie zasięgu odbiorców, a także usprawnienie obsługi zamówień.

asiston eod
Arsanit

Wdrożenie systemu Asiston EOD miało na celu usprawnienie zarządzania, przechowywania oraz obiegu dokumentów, a także komunikacji wewnątrz firmy.

asiston eod
Hutrem Serwis Sp. z o.o.

Głównym celem wprowadzenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów była potrzeba usprawnienia zarządzania obiegiem dokumentów oraz komunikacje wewnętrzną w firmie.

asiston e-commerce
WIPMEB

Zintegrowanie sklepu internetowego z Subiektem linii GT.

asiston dedykowane
OVS S.p.A.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie zaawansowanego systemu sprzedażowego, pozwalającego na dynamiczne dopasowanie do oczekiwań i potrzeb klienta

asiston eod
Instytut Lecha Wałęsy

Wprowadziliśmy elektroniczny obieg informacji oraz dokumentów, ułatwiający komunikację i współpracę pomiędzy oddalonymi ośrodkami

asiston wms
Profesjonal

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system, który usprawnił i uporządkował pracę całego skupu, pozwalając rejestrować towary.

asiston b2b
TechTime

W ramach realizowanego projektu zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowaną aplikację sprzedażową – Asiston B2B.

asiston wms
VeggieFresh

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy zwiększający efektywność przeprowadzanych procesów.

asiston wms
Uren Novaberry Sp. z o.o.

Zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy zaawansowany system magazynowy.

Nasze realizacje

Remondis

Remondis
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system usprawniający zarządzanie obiegiem dokumentów oraz komunikację wewnętrzną w firmie.

Topeshop

Topeshop
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych z dedykowanym modułem handlowym w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień.

Ekolhouse

Ekolhouse
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnej platformy sprzedażowej Asiston B2B.

Serwis Kop

Serwis Kop
Zaprojektowanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów.

Wanas

Wanas
Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu Asiston Produkcja.

Reh4Mat

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień

asiston wms

Reh4Mat
Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system kontroli przyjęć i wydań magazynowych w celu zoptymalizowania procesów kompletacji zamówień
Zainteresowany wdrożeniem systemu w Twojej firmie? Porozmawiajmy.

  Wyślij wiadomość

  Biura:

  ul. Ciasna 9

  35-232 Rzeszów

  +48 17 785 25 56 biuro@asiston.pl

  ul. Cybernetyki 19B

  02-677 Warszawa

  +48 519 106 161 warszawa@asiston.pl

  Dane firmy

  Asiston Sp. z o. o.

  ul. Nad Przyrwą 13

  35-234 Rzeszów

  REGON: 061443359

  NIP: 9212029007

  KRS: 0000429107