Comarch ERP OPTIMA

Stworzony do lepszej kontroli przepływu środków pieniężnych w firmie

Najpopularniejszy w Polsce program stworzony dla małych i średnich firm z każdej branży. Często wybierane oprogramowanie przez biura rachunkowe oraz doradców podatkowych.

Comarch ERP Optima 

Program, który został stworzony dla małych i średnich firm z każdej branży. Złożony jest ze  zintegrowanych  modułów obsługujących różne obszary działalności przedsiębiorstwa.

Program Comarch ERP Optima Faktury

Został stworzony by z łatwością wystawiać dokumenty handlowe: faktury sprzedaży, faktury zakupu, faktury zaliczkowe, paragony, faktury korygujące i faktury pro forma. Istnieje możliwość wystawienia dokumentów zarówno w złotówkach jak i obcej walucie. Dzięki integracji wszystkich modułów Comarch ERP Optima, przepływ informacji w programie jest nieograniczony. Istnieje również możliwość dostosowania wyglądu list dokumentów, tworzenia własnych wydruków z logo firmy, szczegółowe opisywanie usług oraz wykonywanie operacji zbiorczych.

Program Comarch ERP Optima Kasa/Bank

Stworzony został do lepszej kontroli przepływ środków  pieniężnych w firmie,  Pozwala na dostęp do informacji o aktualnym stanie finansowym firmy, ponoszonych kosztach, bieżących należnościach oraz zobowiązaniach. Ze zgromadzonych danych w bazie, istnieje możliwość wykonania zestawień i raportów, które w pełni obrazują kondycję finansową firmy.  Poprzez program KASA/BANK istnieje możliwość  wystawiania not odsetkowych, potwierdzeń sald, rozliczania dokumentów w walucie oraz  wykonania rozliczeń i kompensat.